Istoric


În 1921, în urma Reforme agrare, o parte a locuitorilor veniţi din  Valea Seacă, în urma împroprietăririi, prin bazele unei noi aşezări – satul FERDINAND I ( N. Bălcescu de azi ).

Începând din 1932 şi până în prezent, îndeplineşte rolul de comună.

În anul 1937, comuna FERDINAND I, avea 2254 locuitori ( din satele Galbeni şi satul de reşedinţă), cuprindea 2 şcoli cu 4 învăţători şi 2 grădiniţe cu 2 educatoare, 321 elevi frecventând cursurile.

Între1934-1937  au fost 213 absolvenţi în comună.

Din 1948, satul şi apoi comuna îşi va lua numele de Nicolae  Bălcescu (iar o perioadă scurtă se va numi Chivu Stoica).

Şcoala se va înfiinţa în 1923 în casa gospodarului Diaconu, iar din 1925 funcţionează în localul propriu.

Primul director şi învăţător este feciorul preotului ortodox din sat, Grosu Corneliu. Din anul 1946-1947 se numeşte Şcoala Primară Mixtă şi apare al-II-lea post ocupat de d-na Popescu Tereza.

În anul 1947-1948, devine Şcoala Primară de Stat – Chivu Stoica, având o clasă cu limba de predare maghiară ( numele copiilor apar maghiarizate). În anul 1948-1949 se menţine aceiaşi situaţie dar apare şi un post de învăţător la clasele I-III, Iosefin Zamfirescu.

Din anul şcolar 1950-1951, apar şi cursurile de alfabetizare.

În 1951-1952, funcţionează 4 învăţători şi se reface vechea şcoală din cărămidă, mai adăugându-se 2 săli de clase.

Apar în continuare până în 1953-1954, în foile matricole, clase cu predare în limba maghiară, cu rezultate la învăţătură foarte slabe. La cererea părinţilor, au fost desfiinţate, dar reluate după revoluție.

Ciclul gimnazial, cu şapte clase elementare va funcţiona începând cu 1956-1957.

          Anul 1948, este data de la care satul şi şcoala vor purta numele de Nicolae Bălcescu. În 1974 se dă în folosinţă noua clădire a şcolii, cu un nivel, laborator şi bibliotecă. Din anul 1970 devine unitate cu clasele I-X. Începând cu anul 1990, unitatea noastră este Şcoala cu clasele I-VIII şi Şcoală de ucenici, iar din 2004 devine Şcoală de Arte şi Meserii.

În anul 2010 devine şcoală cu clasele I-VIII, iar din 2011, ea va lua numele actual –de  Nicolae Bălcescu, ca din 2013 să se denumească Şcoala Gimnazială ,,Nicolae Bălcescu,,